Music

Bugle – Zion – Daseca – (Anointed Album) [New Music]

Dancehall/Reggae star Bugle drop a new single “Zion,” Produced by Daseca Productions.

Yo can tek a plane go almost anyweh yo waan
But yo cyaa catch a flight to zion

And mi know yo can drive, yo tek a ship, yo still arrive
But yo cyaa tek one to zion

Yo pay for whatever yo want
Even yo heart yo can transplant

But yo cyaa pay yo way to zion
Yo left earth yo go to mars
The moon maybe the stars
But no space shuffle cyaa carry you go a zion

Listen full track below.