Lyrics

Charley Black – Bike Back Lyrics

(Chorus)
C–k up yo big bumper pon the bike back
Bumper ready fi the RR bike back
Si the johncrow deh, yuh can ride that
Yo like that, the bike back

In a yo short up shorts pon the bike back
Gyal a fight over man yo nah fight back
Put yo hand round mi waist pon the bike back
Yo like that, the bike back

Gyal yo sexy, yo sexy suh till
Shake like yo nam chicken pill
Drink a apple vodka pon mi bill
Yo bumper broad gyal

Si the bike back yah come chill
A bike show time, show mi yo skill
From Albert Town to Gyal Diville
Yo bumper broad gyal

(Verse 1)
Wine fi mi, wine fi mi, wine fi mi gyal
Climb fi mi, climb fi mi, climb fi mi gyal
Wine up yo body in a the bike show
Like yuh a entertain 40 criminal
Shake fi mi, shake fi mi, shake fi mi gyal
Vibrate, vibrate, vibrate fi mi gyal
When the country bwoy call yo fi go pon the road
Meck sure don’t late fi mi gyal

(Repeat Chorus)

(Verse 2)
Gyal put on yo heels come wine fi the wheel
Mi ready fi defend yuh like navy seals
Deamon stoppable no meck fraud deal
As of today mi a pay your page
Yo no pay fi yo bumper baby it real
Yo nam good food, yo no nam meal deal
No donkey no bite yuh a that mi reviel
Some gyal leg tough, tough, like a steel

(Repeat Verse 1)