Lyrics

Navino – Wine It Down Lyrics

(Verse 1)
Gyal yo know how fi wine
Yo body no dead
Buss a style fi mi, yeh go paw yo head
Mi love it when yo slow wine fi mi girl
An take yo time come down an bubble it like a tea

Yo body right, yo grip mi tight
Yeh mi love the way yo set up pon di bike
No other girl no meck mi feel like you do
So make love to mi tonight

(Chorus)
Girl just wine hi down
Yeh tek yo time sit down
Girl yo loving good mi no want hi done
Yo meck mi no waan give up
Mi no waan give up
A your loving alone mi waan

Girl just wine hi down
Yeh tek yo time sit down
Girl yo loving good mi no want hi done
Yo meck mi no waan give up
Mi no waan give up
A your loving alone mi waan

(Verse 2)
Put yo hand inna mi left an mi right
Yo skin clean gyal a you a fi mi type
The way yo tick it an tock it fi mi girl
Mi haffi bring yo home wid mi tonight
Mi love the way yo wine an bring it up
Dem a tell you seh fi stop but you no waan fi don
Mi love it when yo climb up pon di stool sit down
Get wild fi mi girl, dutty up inna the ground

(Repeat Chorus 2X)

(Repeat Verse 1)

(Repeat Chorus)