Lyrics

Demarco – Ride Lyrics

(Verse 1)
Gyal yo pu**y good, a that mi seh
Mi love it when yo flick it and yo dash hi weh
Balance pon yo head and then yo kotch hi yeh
The way yo sucj mi c**key gyal mi haffi seh
Mi would a carry yo go a mi yard and lock yo weh
Only let you out pon a Saturday
Gyal yo pu**y good, mi and you haffi deh
Freaky gyal yo meck mi happy yea

(Chorus)
Mi love when you ride, you ride, you ride
Mi love when you ride, you ride, you ride
Mi love when you ride, you ride, you ride
Skin out yo pu**y meck mi put it inside

Mi love when you ride, you ride, you ride
Mi love when you ride, you ride, you ride
Mi love when you ride, you ride, you ride
Buddy and pu**y girl haffi go calide

(Verse 2)
You wid yo tight, tight, hole
Gyal yo pu**y under my control
Gyal mi love when you ride pon pole
Tek money like mi drive pon tole
Gyal yo know mi love it when yo kotch it
And you quint up fi yo pu**y pon c**k
Da cut deh you have underneath you
Bless it meck mi haffi come back

(Repeat Chorus)

(Repeat Verse 1)

(Repeat Chorus)