Lyrics

QQ – Bawl Out Lyrics

(Chorus)
Touch are pon are nipple shi a bawl out
Touch are pon are nipple shi a call out
Shi seh shi love when mi wine are out
Shi freaky, mi tell are go all out

Touch are pon are nipple shi a bawl out
Touch are pon are nipple shi a call out
Shi seh hi, hi, shi just a bawl out
Shi freaky, mi tell are go all out

(Verse 1)
Use yo lip and put paw mi nipple dem
Yo si da tongue ring dem, gwaan tickle dem
And yo batty jaw gyal gyuh fi giggle dem
Stiff c–key deh yah gyal fi give yuh yo pickny dem
Backers yo waan gyal, backers yo get
Rub di punany and shi get wet
Shi seh tek yo time yuh a mash up mi head
And mi naw ease up when c–key well red

(Repeat Chorus)

(Verse 2)
C–k up yo foot paw mi darling
C–key reach inna di morning
Yo get wet, pon di zink rain falling
Yo cyaa fight di feeling when nature calling
Wa kinda sleep? Come off a di yawning
Eye full a water like shi bawling
Shi seh how mi small and mi carry a tall thing?
After this shi waan be Missis Darkings

(Repeat Chorus)

(Repeat Verse 1)

(Repeat Chorus)