Lyrics

Black Ryno – Touch Lyrics

(Chorus)
Gyal yo body good and yo meck mi waan touch
Gyal yo body good and yo meck mi waan touch
When you a bubble yo meck mi waan
Put yo pon the bike fi yo grab and press the horn

Gyal yo body good and yo meck mi waan touch
When you a bubble yo meck mi waan touch
Giggle up yo body yo meck mi waan
Yo meck mi waan put yo pon the bike fi yo grab and press the horn

(Verse 1)
Wooy, watch da gyal yah
A bubble and a, flash it and a dash it weh pon da man yah
Shi touch mi chest mi no pana nana
Shi waan the stain weh mi have in a the banana
Wooy, mi live it when yo walk pon yo hand
Flash it, dash it, then yo call pon yo man
Bubble mi gyal and then yo go down pon yo head
Meck mi start mi car and park pon yo land

(Repeat Chorus)

(Verse 2)
Yo fi tick, yo fi tack
Mi wi catch yo if yo fi drop
If yo wine and slip out yo back
Just shake up yo self and slip it in back
Like a plane, none stop
Wi fi sure and never turn back
If a ponal you have it lock
Not even voice grip hold mi tight like that

(Repeat Chorus 2X)

(Repeat Verse 1)

(Repeat Chorus)