Lyrics

Navino – Bun Hot Lyrics

(Intro)
No seh a word, a Navino
Yow Elvis, meck mi tell yo this

(Chorus)
Shi seh man bun hot, but woman bun hotter
Yea woman bun hotter
Girls wi get bun an act like it no matter
When man get bun dem heart flatter

Shi seh man bun hot, but woman bun hotter
Woman bun hotter
Girls wi get bun an act like it no matter
When man get bun dem heart flatter

(Verse 1)
Yea love give bun an no like take it back
Gyallis inna street, a so wi chat, a so wi act
If yo ever hear seh yo girlfriend give weh that
What that pretty kitty cat
Lifetime memory yo cannot fi got
When yo walk in an catch a man pon yo lop top
Shi seh don’t shoot, please don’t shot
Yo so shock mi, mi catch heart attack

(Repeat Chorus)

(Verse 2)
Yow Elvis, no matter how much girl friend yo have hi no
If the girl weh yo love give you bun
You wi mad hi no
Heart break an sad hi no
Worst if a yo friend weh meck shi dance tan tuddy so
Hotter than sun bun hi no
Hotter than sun bun hi no
A that’s why me naw married at all
Caw mi no waan get bun an ball

(Repeat Chorus)

(Repeat Verse 1)

(Repeat Chorus 2X)

(Repeat Intro)

(Repeat Chorus)